Latviešu Francais English
VKPAI

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Rīgā, Pils ielā 20, pirmajā stāvā

Darba laiks vasaras periodā

Pirmdien:             10:00 - 18:00
O., t., c.,              10:00 - 15:00
Piektdien              10:00 - 16:00

Pārtraukums         12:30 - 13:00

Pieminekļu            Piektdien

dokumentācijas    10:00 - 16:00 

centrs

Rīgā, Pils ielā 20

JAUNUMI Jaunumu arhīvs PAR INSPEKCIJU DOKUMENTI ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA KULTŪRAS PIEMINEKĻI INFORMĀCIJA ĪPAŠNIEKIEM (PAKALPOJUMI) Restauratoriem RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA KULTŪRAS PIEMINEKĻU GLĀBŠANAS, IZPĒTES UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA SADARBĪBA AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM NODERĪGAS SAITES KONTAKTI PUBLISKIE IEPIRKUMI VAKANCES Sabiedrības līdzdalība BUDŽETS VIEGLI LASĪT

Webmail

 

vkpai pagarina pieteikšanos kultūras mantojuma gada balvai 2015 līdz šī gada 12.augustam

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pagarina  pieteikšanās termiņu Kultūras mantojuma Gada balvai 2015.

 

Kultūras mantojuma Gada balvu plānots piešķirt par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā laikā no 2013. - 2015. gadam piecās nominācijās:

- Kultūras mantojuma izpēte;

- Kultūras mantojuma popularizēšana;

- Kultūras mantojuma restaurācija;

- Labākais kultūras pieminekļa saimnieks;

- Lielā Gada balva kultūras mantojumā.

 

Pieteikumus vienā eksemplārā, aizpildot pieteikuma anketu un sniedzot informāciju par kandidātu atbilstoši Nolikumam, jāiesniedz personiski vai pa pastu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā M.Pils ielā 19,Rīgā, LV 1050 vai VKPAI Klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 22, Rīgā, LV 1050. Papildinformāciju var saņem, zvanot pa tālruni 67229272.

 

Pieteikumu pieņemšanas termiņš - 2015. gada 12.augusts (pasta zīmogs).

 

Nolikums un pieteikuma forma atrodama Inspekcijas mājas lapā pie sākotnējā paziņojuma par Kultūras mantojuma Gada balvas 2015 izsludināšanu. 

 

rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēdes


Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 257.sēde notiks 2015.gada 12.augustā 14.00

 

Izsludināta pieteikšanās Kultūras mantojuma gada balvai 2015

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija izsludina pieteikšanos Kultūras mantojuma Gada balvai 2015.

 

Kultūras mantojuma Gada balvu plānots piešķirt par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā laikā no 2013. - 2015. gadam piecās nominācijās:

- Kultūras mantojuma izpēte;

- Kultūras mantojuma popularizēšana;

- Kultūras mantojuma restaurācija;

- Labākais kultūras pieminekļa saimnieks;

- Lielā Gada balva kultūras mantojumā.

 

Pieteikumus vienā eksemplārā, aizpildot pieteikuma anketu un sniedzot informāciju par kandidātu atbilstoši Nolikumam, jāiesniedz personiski vai pa pastu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā M.Pils ielā 19,Rīgā, LV 1050 vai VKPAI Klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 22, Rīgā, LV 1050. Papildinformāciju var saņem, zvanot pa tālruni 67229272.

 

Pieteikumu pieņemšanas termiņš - 2015. gada 31.jūlijs (pasta zīmogs).

 

 

Nolikums atrodams šeit

 

Pieteikuma veidlapa atrodama šeit

 Vairāk»

KULTŪRAS PIEMINEKĻU IZPĒTES, GLĀBŠANAS UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA 2015.GADAM

Pamatojoties uz likuma " Par kultūras pieminekļu aizsardzību"preambulu, kurā noteikts, ka "kultūras pieminekļu aizsardzība ir pasākumu sistēma, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to popularizēšanu", saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"24.pantu, 2004.gada 9.novembra MK noteikumu nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums" 3.1., 3.20., 3.21., 4.1., 4.5.punktu, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk-Inspekcijas) 2015.gada finansēšanas plānu nr.222053721000010001B un Inspekcijas ierosinājumu 2015.gada 11.februārī Kultūras ministre apstiprināja Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2015.gadam.

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas kārtība izpētes, konservācijas un restaurācijas finansējuma piešķiršanai un izlietojuma kontrolei (apstiprināts ar VKPAI 19.01.2015.g.rīk.Nr.1/5) šeit


Pieteikuma veidlapa  finansējuma saņemšanai 


Programmas mērķis ir sniegt valsts finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu neatliekamai glābšanai, kā arī restaurācijai un izpētei.

 

Uz valsts finansējumu izpētei var pretendēt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, savukārt finansējumu neatliekamai glābšanai un restaurācijai piešķir to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.


Programmas ietvaros pieejamais finansējums un papildinformācija
 
 
 Vairāk»

          par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli "ūdenstornis" alīses 4, rīgā

Ņemot vērā, ka Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Rīgas ūdens" bija izsludinājis izsoli objektam - ūdenstornis Rīgā, Alīses ielā 4, kā arī daudzu sabiedrības pārstāvju interesi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija skaidro objekta attīstības iespējas, pielāgojot objektu jaunai, no sākotnējās atšķirīgai funkcijai.

 


 Vairāk»

              par raiņa kapa pieminekli                   

 Inspekcijas Rīgas reģionālā nodaļa informē, ka 27.aprīlī tika veikta valsts nozīmes mākslas pieminekļa - Kapa piemineklis Rainim (valsts aizsardzības Nr.6969) Rīgā, Raiņa kapos tīrīšana.

 

 

Piemineklis - no sarkana Somijas granīta cirsta alegoriska jaunekļa skulptūra ar simbolisku nosaukumu "Ģēnija pamošanās" - uzstādīts 1935.gadā (tēlnieks Kārlis Zemdega).

 

Jau 2014.gada pavasarī atsevišķi kultūras darbinieki vērsa uzmanību uz to, ka Raiņa kapa piemineklim nepieciešama steidzama aprūpe.Diemžēl Rīgas kapsētu pārvalde, kas atbildīga arī par Raiņa kapu un tajos esošo pieminekļa uzturēšanu kārtībā, aizbildinoties ar līdzekļu un speciālistu trūkumu, aprūpi neveica. Šogad aprīļa vidū pēc inspekcijas iniciatīvas tika panākta vienošanās, ka pieminekļa tīrīšanā, balstoties uz savu pieredzi līdzīga materiāla objektu apkopē un tehniskajām iespējām, palīdzēs Rīgas pieminekļu aģentūra. Jācer, ka šī iniciatīva sekmēs arī ātrāku 1932.gadā atklātās pieminekli ietverošās šūnakmens kolonādes (arhitekts Pēteris Ārends) konservācijas darbu uzsākšanu.

 

Vēlreiz izsakām pateicību Guntim Gailītim, Ivo Graudumam un Rīgas Pieminekļu aģentūras pieaicinātajiem jaunajiem speciālistiem, kuri veica praktisko skulptūras attīrīšanu.

 

 

 

 

kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 2015 ietvaros pirmie objekti saņem finansējumu

Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 2015. gadam ietvaros pirmie nosacījumus izpildījušie objekti saņēmuši  finansējumu līgumā paredzēto darbu veikšanai.

Programmas mērķis ir sniegt valsts finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu neatliekamai glābšanai, kā arī restaurācijai un izpētei. Inspekcija atgādina, ka uz valsts finansējumu izpētei var pretendēt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, savukārt finansējumu neatliekamai glābšanai un restaurācijai piešķir to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, kā arī kultūras piemineklim nepieciešamu pārdomātu un nesasteigtu rīcību, nolūkā darbus paveikt līdz gada beigām, finansējuma pieteikumus lūdzam iesniegt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim. 

 

2015.gadā finansējumu saņēmušo objektu saraksts

 

izmaiņas klientu apkalpošanas centra darba laikā vasaras periodā

 VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA INFORMĒ PAR IZMAIŅĀM

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANĀ.

NO ŠĪ GADA 15.JŪNIJA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

VASARAS  PERIODĀ BŪS ŠĀDOS LAIKOS:

PIRMDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-18.00

OTRDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-15.00

TREŠDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-15.00

CETURTDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-15.00

PIEKTDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-16.00

 

ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM NEĒRTĪBĀM!

 

latgalē masveidīgi izpostīti arheoloģiskie senkapi. postījumu nodarītie zaudējumi ir neizmērojami

2015.gadā Valsts kultūras  pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa ir konstatējusi plaša apjoma arheoloģisko pieminekļu postījumus.To rezultātā sešos Latvijas vēsturei nozīmīgos seno latgaļu kapulaukos izpostītas vairāk kā 600 senās apbedījuma vietas - senkapu uzkalniņi. Izpostīti valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi - Daņilovkas senkapi I, II, Loginu senkapi (Viļakas novadā), Rikopoles senkapi Kara kapi, Batņu senkapi Rēzeknes novadā, Ciblas (Djatlovkas) senkapi Ciblas novadā un Bataru senkapi Ludzas novadā. Inspekcijas rīcībā ir informācija vēl par līdzīgiem postījumiem arī citos arheoloģiskajos pieminekļos, kur vistuvākajā laikā notiks situācijas apsekošana.  Vairāk»

RIETUMU BANKAS LABDARĪBAS FONDS SADARBĪBĀ AR VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJU IZSLUDINA JAUNU PROJEKTU KONKURSU "lATVIJAS SAKRĀLAIS MANTOJUMS"

Pieteikumu konkursam var iesniegt RBLF mājas lapā www.rblf.lv no 20.marta līdz 19.aprīlim.

 

Konkurss tiek rīkots jau ceturto gadu pēc kārtas. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.projektu konkurss sniedz visu konfesiju pārstāvjiem vienādu un līdzvērtīgu iespēju atjaunot svarīgus kultūrvēsturiskos objektus, kas ir nozīmīgi gan garīgās kultūras uzturēšanas ziņā un arhitektūras pieminekļu uzturēšanas ziņā.

Atbalsta  saņemšanai var pieteikties jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējās nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi.

 


 Vairāk»

konference "kultūras mantojuma , mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība"

 

 

KONFERENCES KONCEPCIJA LATVIEŠU VALODĀ ŠEIT

KONFERENCES KONCEPCIJA ANGĻU VALODĀ ŠEIT

 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 12.un 13. martā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Republikas Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" atbalstu rīko starptautisku konferenci "Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība".


 

 Vairāk»

VKPAI ar kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu pārveidojumiem saistītās būvniecības dokumentācijas izvērtēšanas un atļauju iesniegšanas kārtība

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija strādā ar mērķi veidot un attīstīt sabiedrībai ērtu, profesionālu kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu, kas saskaņā ar ar starptautiski atzītiem principiem palīdz kultūras pieminekļu saimniekiem un lietotājiem kvalitatīvā vērtību saglabāšanā, novērš kultūrvēsturisko vērtību degradējošas aktivitātes, lai Latvijas kultūrvēsturiskās vides vērtīgākā daļa būtu vietējās sabiedrības izprasta, novērtēta un aizsargāta kvalitatīvas dzīves telpas sastāvdaļa, kas palīdz radīt noturīgu izaugsmi.

Nolūkā samazināt administratīvo slogu kultūras pieminekļu apsaimniekotājiem, vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvu un jēgpilnu lēmumu pieņemšanu , Inspekcija ir mainījusi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu būvniecības ieceru izvērtēšanas kārtību.

 

 

 Izdrukāt materiālu iespējams šeit

  "eiropas kultūras mantojuma dienas 2015"

 

 Eiropas kultūras mantojuma dienu (Mantojuma dienas) mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, rīkojot īpašus pasākumus kultūras mantojuma objektos.Mantojuma dienas ir kļuvušas par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem kultūras mantojuma jomā Eiropā. Latvija Mantojuma dienu pasākumos piedalās kopš 1995.gada, kad pievērsa uzmanību koka mantojumam.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Inspekcija) pateicas par izveidojušos sadarbību ar pašvaldībām un objektu īpašniekiem, rīkojot Mantojuma dienas un aicina jūs pieteikt objektus un iesaistīties 2015.gada pasākumu rīkošanā.

 

 

 Vairāk»