Latviešu Francais English
VKPAI

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Rīgā, Pils ielā 20, pirmajā stāvā

Darba laiks vasaras periodā

Pirmdien:             10:00 - 18:00 
O., t., c.,              10:00 - 15:00 
Piektdien              10:00 - 16:00 

Pārtraukums         12:30 - 13:00

 

Pieminekļu            Piektdien

dokumentācijas    10:00 - 16:00 

centrs

Rīgā, Pils ielā 20

 
JAUNUMI Jaunumu arhīvs PAR INSPEKCIJU DOKUMENTI ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA KULTŪRAS PIEMINEKĻI INFORMĀCIJA ĪPAŠNIEKIEM (PAKALPOJUMI) Restauratoriem RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA KULTŪRAS PIEMINEKĻU GLĀBŠANAS, IZPĒTES UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA SADARBĪBA AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM NODERĪGAS SAITES KONTAKTI PUBLISKIE IEPIRKUMI VAKANCES Sabiedrības līdzdalība BUDŽETS VIEGLI LASĪT

Webmail

 

kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 2015 ietvaros pirmie objekti saņem finansējumu

Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 2015. gadam ietvaros pirmie nosacījumus izpildījušie objekti saņēmuši  finansējumu līgumā paredzēto darbu veikšanai.

Programmas mērķis ir sniegt valsts finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu neatliekamai glābšanai, kā arī restaurācijai un izpētei. Inspekcija atgādina, ka uz valsts finansējumu izpētei var pretendēt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, savukārt finansējumu neatliekamai glābšanai un restaurācijai piešķir to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, kā arī kultūras piemineklim nepieciešamu pārdomātu un nesasteigtu rīcību, nolūkā darbus paveikt līdz gada beigām, finansējuma pieteikumus lūdzam iesniegt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim. 

 

2015.gadā finansējumu saņēmušo objektu saraksts

 

 

 

 

 

izmaiņas klientu apkalpošanas centra darba laikā vasaras periodā

 VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA INFORMĒ PAR IZMAIŅĀM

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANĀ.

NO ŠĪ GADA 15.JŪNIJA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

VASARAS  PERIODĀ BŪS ŠĀDOS LAIKOS:

PIRMDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-18.00

OTRDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-15.00

TREŠDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-15.00

CETURTDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-15.00

PIEKTDIEN 10.00-12.30 UN 13.00-16.00

 

ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM NEĒRTĪBĀM!

  

 

rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēdes 

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 254.sēde notiks

 2015. gada 8.jūlijā

8.jūlija sēdē izskatāmie jautājumi ir nokomplektēti, līdz ar to darba kārtība netiks papildināta.

 

DARBA KĀRTĪBA

 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 255.sēde notiks

 2015. gada 22.jūlijā

 

 

 

 

 

 

 

 

          par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli "ūdenstornis" alīses 4, rīgā

Ņemot vērā, ka Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Rīgas ūdens" bija izsludinājis izsoli objektam - ūdenstornis Rīgā, Alīses ielā 4, kā arī daudzu sabiedrības pārstāvju interesi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija skaidro objekta attīstības iespējas, pielāgojot objektu jaunai, no sākotnējās atšķirīgai funkcijai.

 


 Vairāk»

              par raiņa kapa pieminekli                   

 Inspekcijas Rīgas reģionālā nodaļa informē, ka 27.aprīlī tika veikta valsts nozīmes mākslas pieminekļa - Kapa piemineklis Rainim (valsts aizsardzības Nr.6969) Rīgā, Raiņa kapos tīrīšana.

 

 

Piemineklis - no sarkana Somijas granīta cirsta alegoriska jaunekļa skulptūra ar simbolisku nosaukumu "Ģēnija pamošanās" - uzstādīts 1935.gadā (tēlnieks Kārlis Zemdega).

 

Jau 2014.gada pavasarī atsevišķi kultūras darbinieki vērsa uzmanību uz to, ka Raiņa kapa piemineklim nepieciešama steidzama aprūpe.Diemžēl Rīgas kapsētu pārvalde, kas atbildīga arī par Raiņa kapu un tajos esošo pieminekļa uzturēšanu kārtībā, aizbildinoties ar līdzekļu un speciālistu trūkumu, aprūpi neveica. Šogad aprīļa vidū pēc inspekcijas iniciatīvas tika panākta vienošanās, ka pieminekļa tīrīšanā, balstoties uz savu pieredzi līdzīga materiāla objektu apkopē un tehniskajām iespējām, palīdzēs Rīgas pieminekļu aģentūra. Jācer, ka šī iniciatīva sekmēs arī ātrāku 1932.gadā atklātās pieminekli ietverošās šūnakmens kolonādes (arhitekts Pēteris Ārends) konservācijas darbu uzsākšanu.

 

Vēlreiz izsakām pateicību Guntim Gailītim, Ivo Graudumam un Rīgas Pieminekļu aģentūras pieaicinātajiem jaunajiem speciālistiem, kuri veica praktisko skulptūras attīrīšanu.

 

 

 

 

2015.gada 14.maijā kalnciema kvartālā notiks seminārs par rīgas koka arhitektūras vēsturi un kalnciema kvartāla apkaimes attīstību un reģenerāciju

Atsaucoties uz publikas lielo interesi, 2015.gada 14. maijā Kalnciema kvartālā atkārtoti notiks izglītojošs seminārs par "Rīgas koka arhitektūras vēsturi un Kalnciema kvartāla apkaimes attīstību un reģenerāciju ", kuru vadīs mākslas vēsturniece , Rīgas arhitektūras vēstures pētniece un Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante Inga Karlštrēma.

 

 

 

 Vairāk»

  Latvijas arhitektūras muzejā atvērta izstāžu cikla "rīga, kuras nav. kartes un plāni" pirmā izstāde

2015.gada 19.maijā plkst.17.00  Latvijas Arhitektūras muzejā M.Pils ielā 19 būs atvērta izstāžu cikla "Rīga, kuras nav. Kartes un plāni" pirmā izstāde "Galvenais un pamatplāns." Atzīmējot 20 pastāvēšanas gadus, muzejs piedāvā izstādi, kura veidota no Latvijas Arhitektūras muzeja karšu kolekcijas materiāliem. Izstādē būs aplūkojams arī viens no kolekcijas lepnumiem - starpkaru laikā arhitekta Arnolda Lamzes vadībā izstrādātais pilsētas attīstības plāns. Eksponētās kartes restaurētas īpaši izstādei. 

Izstāde būs atvērta līdz 2015.gada 14.augustam.

 

Izstādes kurators: Jānis Lejnieks

Izstādes grafiskais dizains: Fotocentrs

Restauratore: Ārija Ubarste

 

Attēlā: Rīgas ģenerālā plāna birojā 1960.gadā izstrādātais Rīgas apbūves funkcionālais zonējums 1959-1965 gadam. Latvijas Arhitektūras muzejs.

 

 

 

VKPAI izsludina pieteikšanos  kultūras mantojuma gada balvai 2015

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija izsludina pieteikšanos Kultūras mantojuma Gada balvai 2015.

Kultūras mantojuma Gada balvu plānots piešķirt par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā laikā no 2013. - 2015. gadam piecās nominācijās:

-          Kultūras mantojuma izpēte;

-          Kultūras mantojuma popularizēšana;

-          Kultūras mantojuma restaurācija;

-          Labākais kultūras pieminekļa saimnieks;

-          Lielā Gada balva kultūras mantojumā.

Pieteikumus vienā eksemplārā, aizpildot pieteikuma anketu un sniedzot informāciju par kandidātu atbilstoši Nolikumam, jāiesniedz personiski vai pa pastu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā M.Pils ielā 19,Rīgā, LV 1050 vai VKPAI Klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 22, Rīgā, LV 1050. Papildinformāciju var saņem, zvanot pa tālruni  67229272.

Pieteikumu pieņemšanas termiņš - 2015. gada 31.jūlijs (pasta zīmogs).

 

Nolikums atrodams šeit

Pieteikuma veidlapa atrodama šeit


Kultūras mantojuma Gada balva tiek pasniegta kopš 2003. gada un tas ir vienīgais valsts apbalvojums kultūras mantojuma nozarē. Tās mērķis ir sniegt atzinību gan individuālam veikumam, gan organizācijām, kas darbojas kultūras pieminekļu saglabāšanas jomā, īstenojot dažādas aktivitātes, tādējādi novērtējot arī to veikumu, kas ikdienā netiek pietiekami novērtēts. Vienlaikus balvas pasniegšana uzsver kultūras mantojuma nozari kā nozīmīgu jomu Latvijas kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Iepriekšējo Kultūras mantojuma Gada balvu 2013.gadā saņēma: nominācijā „Kultūras mantojuma izpēte-”Aida Podziņa un Kaspars Putriņš par Rīgas Doma ērģeļu prospekta izpēti, nominācijā „Kultūras mantojuma popularizēšana”- Kuldīgas restaurācijas centrs par regulāru logu apkopes akciju, nominācijā „Kultūras mantojuma restaurācija”- Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs par darvas cepļa restaurāciju. Nominācijā „Labākais kultūras pieminekļa saimnieks” žūrija vienojās piešķirt balvu diviem labākajiem saimniekiem – priesteriem Andrim Vasiļevskim un Eduardam Voroņeckim. Lielo balvu piešķīra profesoram Jānim Krastiņam par mūža ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā. Īpašo balvu par sadarbību kultūras pieminekļu restaurācijā žūrija nolēma piešķirt autoru kolektīvam un sadarbības partneriem par Ventspils Livonijas ordeņa pils restaurāciju.

 

latvijas arhitektūras muzejs rīko izstādi "Juris Monvīds skalbergs. starp modernismu un postmodernismu"

 

    1     2     3      4

 

 

2015.gada 27.februārī plkst.17.00 Latvijas Arhitektūras muzejā M.Pils ielā 19, Rīgā būs atvērta izstāde ""Juris Monvīds Skalbergs. Starp modernismu un postmodernismu".Ar šo izstādi Arhitektūras muzejs atzīmē 20 pastāvēšanas gadus, jubileju šogad svin arī viens no Latvijas pazīstamākajiem arhitektiem Juris Skalbergs. Izstāde būs atvērta līdz 2015.gada 8.maijam.


 Vairāk»

KULTŪRAS PIEMINEKĻU IZPĒTES, GLĀBŠANAS UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA 2015.GADAM

Pamatojoties uz likuma " Par kultūras pieminekļu aizsardzību"preambulu, kurā noteikts, ka "kultūras pieminekļu aizsardzība ir pasākumu sistēma, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to popularizēšanu", saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"24.pantu, 2004.gada 9.novembra MK noteikumu nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums" 3.1., 3.20., 3.21., 4.1., 4.5.punktu, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk-Inspekcijas) 2015.gada finansēšanas plānu nr.222053721000010001B un Inspekcijas ierosinājumu 2015.gada 11.februārī Kultūras ministre apstiprināja Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2015.gadam.

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas kārtība izpētes, konservācijas un restaurācijas finansējuma piešķiršanai un izlietojuma kontrolei (apstiprināts ar VKPAI 19.01.2015.g.rīk.Nr.1/5) šeit


Pieteikuma veidlapa  finansējuma saņemšanai 


Programmas mērķis ir sniegt valsts finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu neatliekamai glābšanai, kā arī restaurācijai un izpētei.

 

Uz valsts finansējumu izpētei var pretendēt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, savukārt finansējumu neatliekamai glābšanai un restaurācijai piešķir to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.


Programmas ietvaros pieejamais finansējums un papildinformācija
 
 
 Vairāk»

latgalē masveidīgi izpostīti arheoloģiskie senkapi. postījumu nodarītie zaudējumi ir neizmērojami

2015.gadā Valsts kultūras  pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa ir konstatējusi plaša apjoma arheoloģisko pieminekļu postījumus.To rezultātā sešos Latvijas vēsturei nozīmīgos seno latgaļu kapulaukos izpostītas vairāk kā 600 senās apbedījuma vietas - senkapu uzkalniņi. Izpostīti valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi - Daņilovkas senkapi I, II, Loginu senkapi (Viļakas novadā), Rikopoles senkapi Kara kapi, Batņu senkapi Rēzeknes novadā, Ciblas (Djatlovkas) senkapi Ciblas novadā un Bataru senkapi Ludzas novadā. Inspekcijas rīcībā ir informācija vēl par līdzīgiem postījumiem arī citos arheoloģiskajos pieminekļos, kur vistuvākajā laikā notiks situācijas apsekošana.  Vairāk»

VKPAI ar kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu pārveidojumiem saistītās būvniecības dokumentācijas izvērtēšanas un atļauju iesniegšanas kārtība

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija strādā ar mērķi veidot un attīstīt sabiedrībai ērtu, profesionālu kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu, kas saskaņā ar ar starptautiski atzītiem principiem palīdz kultūras pieminekļu saimniekiem un lietotājiem kvalitatīvā vērtību saglabāšanā, novērš kultūrvēsturisko vērtību degradējošas aktivitātes, lai Latvijas kultūrvēsturiskās vides vērtīgākā daļa būtu vietējās sabiedrības izprasta, novērtēta un aizsargāta kvalitatīvas dzīves telpas sastāvdaļa, kas palīdz radīt noturīgu izaugsmi.

Nolūkā samazināt administratīvo slogu kultūras pieminekļu apsaimniekotājiem, vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvu un jēgpilnu lēmumu pieņemšanu , Inspekcija ir mainījusi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu būvniecības ieceru izvērtēšanas kārtību.

 

 

 Izdrukāt materiālu iespējams šeit

RIETUMU BANKAS LABDARĪBAS FONDS SADARBĪBĀ AR VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJU IZSLUDINA JAUNU PROJEKTU KONKURSU "lATVIJAS SAKRĀLAIS MANTOJUMS"

Pieteikumu konkursam var iesniegt RBLF mājas lapā www.rblf.lv no 20.marta līdz 19.aprīlim.

 

Konkurss tiek rīkots jau ceturto gadu pēc kārtas. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.projektu konkurss sniedz visu konfesiju pārstāvjiem vienādu un līdzvērtīgu iespēju atjaunot svarīgus kultūrvēsturiskos objektus, kas ir nozīmīgi gan garīgās kultūras uzturēšanas ziņā un arhitektūras pieminekļu uzturēšanas ziņā.

Atbalsta  saņemšanai var pieteikties jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējās nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi.

 


 Vairāk»

konference "kultūras mantojuma , mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība"

 

 

KONFERENCES KONCEPCIJA LATVIEŠU VALODĀ ŠEIT

KONFERENCES KONCEPCIJA ANGĻU VALODĀ ŠEIT

 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 12.un 13. martā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Republikas Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" atbalstu rīko starptautisku konferenci "Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība".


 

 Vairāk»

  "eiropas kultūras mantojuma dienas 2015"

 

 Eiropas kultūras mantojuma dienu (Mantojuma dienas) mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, rīkojot īpašus pasākumus kultūras mantojuma objektos.Mantojuma dienas ir kļuvušas par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem kultūras mantojuma jomā Eiropā. Latvija Mantojuma dienu pasākumos piedalās kopš 1995.gada, kad pievērsa uzmanību koka mantojumam.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Inspekcija) pateicas par izveidojušos sadarbību ar pašvaldībām un objektu īpašniekiem, rīkojot Mantojuma dienas un aicina jūs pieteikt objektus un iesaistīties 2015.gada pasākumu rīkošanā.

 

 

 Vairāk»