Latviešu Francais English
VKPAI

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Rīgā, Pils ielā 20, pirmajā stāvā

Darba laiks no 14.09.2015

Pirmdien:             10:00 - 18:00
O., t., c.,              10:00 - 15:00
Piektdien              10:00 - 14:00

Pārtraukums                  -

Pieminekļu            Piektdien

dokumentācijas    10:00 - 14:00 

centrs

Rīgā, Pils ielā 20

JAUNUMI Jaunumu arhīvs PAR INSPEKCIJU DOKUMENTI ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA KULTŪRAS PIEMINEKĻI INFORMĀCIJA ĪPAŠNIEKIEM (PAKALPOJUMI) Restauratoriem RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA KULTŪRAS PIEMINEKĻU GLĀBŠANAS, IZPĒTES UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA SADARBĪBA AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM NODERĪGAS SAITES KONTAKTI PUBLISKIE IEPIRKUMI VAKANCES Sabiedrības līdzdalība BUDŽETS VIEGLI LASĪT

Webmail

 

PABEIGTS LATVIJAS-POLIJAS SADARBĪBAS PROJEKTS KRĀSLAVAS SVĒTĀ LUDVIKA ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS ALTĀRA DAĻAS RESTAURĀCIJAI 

 

Pēc divpadsmit gadu darba noslēdzies līdz šim lielākais Latvijas-Polijas sadarbības projekts kultūras mantojuma restaurācijā, kura ietvaros restaurēts Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcas centrālais altāris un altārglezna “Svētais Ludviks dodas krusta karā”. Šī gada 1. decembrī 12:30 Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcā notiks svinīgs pabeigto restaurācijas darbu nodošanas pasākums, kura laikā projektā iesaistītajām personām pasniegs Polijas Republikas Kultūras un Nacionālā mantojuma un Polijas Republikas Ārlietu ministriju apbalvojumus.

 

 

 

  2  3  4  5  

 

 

 Vairāk»

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (inspekcija) izsludina atklātu konkursu uz Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu (2 amata vietas -viena uz noteiktu laiku, viena uz nenoteiktu laiku). darbavieta rīgā

Prasības pretendentiem

 

 

         -   atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

         -   augstākā izglītība arhitektūrā, vēsturē vai mākslas vēsturē;

         -   vismaz divu gadu darba pieredze valsts pārvaldē (par priekšrocību tiek uzskatīta

             pieredze personām saistošu lēmumu pieņemšanā un materiālā kultūras mantojuma

             saglabāšanas jomā);

         -   labas vismaz divu svešvalodu zināšanas;

         -   B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskās iemaņas ne mazāk kā divus gadus;

         -   zināšanas un izpratne par kultūras pieminekļu saglabāšanu, un par materiālā kultūras

             mantojuma aizsardzības būtiskāko normatīvo aktu regulējumu;

         -   spējas ātri uztvert un novērtēt kultūras pieminekļa tehnisko stāvokli un apdraudējumu, 

             prasme analizēt un formulēt viedokli;

         -   analītiska domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas

             komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saziņas kultūra;

          -  labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office), prasme strādāt ar

             fototehniku, teicamas lietvedības prasmes.

 

Pretendentiem 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz pieteikuma dokumenti (aptaujas lapa un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, pieteikumu elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi renate.lizbovska@mantojums.lv, vai pa pastu  (Rīga, Mazā Pils iela 17/19,LV-1050). Konkursa nolikums un materiāli publicēti Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā "vakances".

 

Papildus informācija pa tālruni 67229272.

 


            

 

vecrīgā atsegts vēsturiski nozīmīgs mūra fragments

1 2 3

 

2015.gada 3.novembrī, rokot tranšeju kanalizācijas tīklu izbūvei Rīgā, 11.novembra krastmalā, posmā starp Minsterejas un Mārstaļu ielām atklāti vēsturiski nozīmīgi mūru fragmenti. Objekts atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Vecrīgas arheoloģiskais komplekss un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā. Atklātie sienu fragmenti mūrēti no dolomīta kvadriem un ķieģeļiem, tie varētu būt saistāmi ar pilsētas vēsturiskajos plānos redzamo Mārstaļu bastionu.
 
Rīgas pilsētas nocietinājumu sistēmas pilmveidošana, atbilstoši tā laika fortifikācijas sistēmas prasībām, iesākās jau 15.gs., kad tika izveidoti pirmie zemes nocietinājumi ārpus toreizējā pilsētas aizsargmūra. Zemes vaļņi ap pilsētu veidoja pusloku, tie tika sistemātiski pilnveidoti un uzlaboti. 17.gs. pilsētas nocietinājumi tika izbūvēti arī Daugavas pusē. Mārstaļu jeb Šēra bastions bija viens no lielākajiem šajā pilsētas pusē. 19.gs.otrajā pusē zemes vaļņi, bastioni un ravelīni ap Vecrīgu tika nojaukti.

 

 Vairāk»

 Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēdes

 

Rīgas vēsturiskā centra Saglabāšanas un attīstības padomes nākamā sēde notiks šī gada 2.decembrī plkst.14.00 (Pils ielā 22, 105.telpā).

 


 

valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (inspekcija) izsludina atklātu konkursu uz juridiskās un pieminekļu uzskaites daļas vadītāja ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

 Prasības pretendentiem:

 

   -   atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

   -   augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība tiesību zinātnē;

   -   zināšanas un pieredze administratīvā darbā valsts pārvaldē (tai skaitā, pašvaldībā) vismaz

       divi gadi (vēlama pieredze vadošā amatā);

   -   ļoti labas vismaz divu svešvalodu zināšanas;

   -   izpratne par materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumiem;

   -   vēlama pieredze starptautiskajā sadarbībā un komunikācijā;

   -   zināšanas par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības nozares būtiskāko normatīvo aktu

       regulējumu;

   -   ļoti labas zināšanas par administratīvo procesu iestādē un tiesā, labas

       zināšanas administratīvajās, civiltiesībās un krimināltiesībās;

   -   labas darba organizācijas un vadības prasmes, stratēģiska, konceptuāla, analītiska un

       radoša domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas

       komunikācijas un sadarbības prasmes;

   -   labas iemaņa darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office).

 

     Pretendentiem 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz pieteikuma dokumenti (aptaujas lapa un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu pieteikumu elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: renate.lizbovska@mantojums.lv vai pa pastu (Rīga, mazā Pils iela 17/19, LV-1050). Konkursa nolikums un materiāli publicēti Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā "vakances".

 

       Papildus informācija pa tālruni 67229272.

 

    

etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notiks  eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanas ceremonija un kultūras mantojuma gada balvas 2015 laureātu godināšana

 

Atzīmējot divdesmito gadadienu kopš Eiropas kultūras mantojuma dienu tradīcijas aizsākšanas Latvijā, šī gada 11. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Vidzemes sētā notiks Mantojuma dienu 2015 atklāšanas ceremonija un Kultūras mantojuma gada balvas 2015 laureātu godināšana.

 

Kultūras mantojuma gada balva ir nozīmīgākais valsts apbalvojums kultūras mantojuma nozarē, ko piešķir kopš 2003. gada. Šogad laureātus apbalvos jau devīto reizi.

 

Balvas piešķiršanas mērķis ir novērtēt izcilāko veikumu un sasniegumus nozarē laikā no 2013. līdz 2015. gadam, tā stiprinot un motivējot nozarē strādājošos un iesaistītos. Pasākums arī veicina plašāku sabiedrību turpināt piedalīties mantojuma saglabāšanā, kā arī veicināt nozares prestižu sabiedrībā un Latvijas kultūras mantojuma aizsardzību, saglabāšanu, izpēti un popularizēšanu Latvijā un ārzemēs. Apbalvojums ietver simbolisku marmora ķieģeli ar atbilstošu gravējumu un naudas prēmiju.

 

Saskaņā ar nolikumu pieteikumus par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā Kultūras mantojuma gada balvai izvērtēja profesionāla ekspertu komisija. Tā piešķīra apbalvojumus četrās nominācijās un nosauca Lielās balvas ieguvēju.

 Vairāk»

eiropas kultūras mantojumu dienu 2015 pasākumi latvijā

 

 

2015.gads ir jubilejas gads Eiropas kultūras mantojuma dienām Latvijā, jo mantojuma dienu tradīcija ar koka mantojumam veltītiem pasākumiem Latvijā aizsākās 1995.gadā. Šie  pasākumi septembrī simbolizē sabiedrības iesaistīšanos kultūras mantojuma saglabāšanā. Šogad Inspekcija aicināja kultūras pieminekļu saimniekus atvērt durvis sabiedrībai un ļaut iepazīt kultūras mantojuma vērtības. Šīgada Mantojuma dienu objektus vislabāk raksturo sākotnējais Mantojuma dienu moto "Eiropa - kopīgais mantojums". 

 

Ņemot vērā, ka 2015.gada pirmajā pusgadā Latvija nodrošināja prezidentūru Eiropas Savienības padomē, Inspekcija, izvēloties objektus 2015.gada Mantojuma dienām, rosināja akcentēt Eiropas dimensiju - Latvijas kultūras mantojuma vietu Eiropas kultūras vēstures veidošanā un otrādi- Eiropas ietekmi Latvijas kultūras vērtību veidošanās procesā, kā arī objektus, kuru vērtība izceļama Eiropas mērogā.

 

Latvijā Mantojuma dienas tradicionāli notiek otrajā septembra nedēļas nogalē. Mantojuma dienu pasākumu rīkošanā, kas Latvijas reģionos ir nozīmīgi notikumi, aktīvi ir iesaistījušās pašvaldības. Tā kā Mantojuma dienu galvenais mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, tad 2015.gada 12.un 13. septembrī visā Latvijā mantojuma dienu objektos plānotas atvērto durvju dienas, ekskursijas gidu pavadībā, koncerti un izstādes. Ceram, ka ikviens, kurš apmeklēs kādu no mantojuma dienu pasākumiem, iepazīs ko jaunu un neredzētu, Eiropas arhitektūrā sakņotu.

 

Ne tikai Eiropas ietekme jūtama Latvijā. Arī mūsu valsts vārds izskanējis kaimiņzemēs. Te jāmin Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs- viena no senākajām tautas koka celtniecības pieminekļu krātuvēm Eiropā, un tieši tur 11.septembrī plkst 16.00 šogad norisināsies Eiropas kultūras Mantojuma dienu atklāšanas ceremonija un Kultūras mantojuma Gada balvas 2015 laureātu godināšanas pasākums.

 

EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENU 2015 OBJEKTU SARAKSTS

PASĀKUMU PROGRAMMA KURZEMĒ

PASĀKUMU PROGRAMMA RĪGĀ UN RĪGAS REĢIONĀ

PASĀKUMU PROGRAMMA LATGALĒ

PASĀKUMU PROGRAMMA VIDZEMĒ

PASĀKUMU PROGRAMMA ZEMGALĒ

 

 

Pieteikšanās uz Kultūras mantojuma gada balvu 2015 noslēgusies, ekspertu komisija izvēlējusies laureātus

Kultūras mantojuma Gada balva ir nozīmīgākais valsts apbalvojums kultūras mantojuma nozarē, ko piešķir kopš 2003.gada.Balvas norisi nodrošina un tās prēmiju fonda finanšu līdzekļus ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu administrē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 

 

Balvas piešķiršanas mērķis ir novērtēt izcilāko veikumu un sasniegumus nozarē laikā no 2013. līdz 2015.gadam, tā stiprinot un motivējot nozarē strādājošos un iesaistītos, un plašāku sabiedrību turpināt piedalīties mantojuma saglabāšanā, kā arī veicināt nozares prestižu sabiedrībā un Latvijas kultūras mantojuma aizsardzību, saglabāšanu, izpēti un popularizēšanu Latvijā un ārzemēs.

Pretendējot uz visām četrām konkursa nominācijām, šogad tika iesniegts četrdesmit viens iesniegums gan no organizācijām un iestādēm, gan no individuāliem pieteicējiem. 


Saskaņā ar nolikumu Balvas piešķīra īpaša šādam nolūkam izveidota Ekspertu komisija septiņu cilvēku sastāvā: Juris Dambis (VKPAI), Dace Čoldere (Latvijas restauratoru biedrība), Liene Griezīte (Latvijas arhitektu savienība), Olga Kokāne (Latvijas Pašvaldību savienība), Jānis Krastiņš (VKPAI), Jana Jākobsone (ICOMOS Latvija) un Anita Jirgensone (Kultūras ministrija). Ekspertu komisija sanāca kopā atkārtoti, jo iesniegto pieteikumu apjoms un kvalitāte prasīja maksimāli rūpīgu un precīzu izvērtējumu.

 

Ekspertu komisijas darba rezultātā 26.augusta sēdē tika izvirzīti Balvu laureāti visās četrās nominācijās

   -Kultūras mantojuma izpēte;

   - Kultūras mantojuma popularizēšana;

   -Kultūras mantojuma restaurācija;

   -Labākais kultūras pieminekļa saimnieks;

un  nosaukts Lielās balvas ieguvējs.

 

Apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 11. septembrī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā plkst 16.00, pasākums tiks atspoguļots arī medijos un Ispekcijas sociālajos tīklos.

 

 

cēsīs notiks starptautiska konference "inovatīvas kultūras norises kultūras pieminekļos"

Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs 10.septembrī Cēsīs organizē starptautisku konferenci "Inovatīvas kultūras norises kultūras pieminekļos". Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros notiks diskusijas un labo piemēru prezentācijas par inovatīvām kultūras praksēm kultūrvēsturiskos pieminekļos.

 

Konferencē klausītāji tiks iepazīstināti ar pieredzi dažādu žanru mākslas norišu īstenošanā un jauno tehnoloģiju izmantošanā  kultūras mantojuma vietās Latvijā, Igaunijā un Norvēģijā, diskutējot par kopīgiem izaicinājumiem vietas autentiskuma saglabāšanā un auditorijas piesaistīšanā.

 

Uz konferenci tiek aicināts ikviens interesents, piesakot savu dalību līdz 8.septembrim. Konferences darba valoda -angļu. Dalība konferencē ir bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. 

 

Vairāk par konferenci

Darba kārtība

KULTŪRAS PIEMINEKĻU IZPĒTES, GLĀBŠANAS UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA 2015.GADAM

Pamatojoties uz likuma " Par kultūras pieminekļu aizsardzību"preambulu, kurā noteikts, ka "kultūras pieminekļu aizsardzība ir pasākumu sistēma, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to popularizēšanu", saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"24.pantu, 2004.gada 9.novembra MK noteikumu nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums" 3.1., 3.20., 3.21., 4.1., 4.5.punktu, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk-Inspekcijas) 2015.gada finansēšanas plānu nr.222053721000010001B un Inspekcijas ierosinājumu 2015.gada 11.februārī Kultūras ministre apstiprināja Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2015.gadam.

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas kārtība izpētes, konservācijas un restaurācijas finansējuma piešķiršanai un izlietojuma kontrolei (apstiprināts ar VKPAI 19.01.2015.g.rīk.Nr.1/5) šeit


Pieteikuma veidlapa  finansējuma saņemšanai 


Programmas mērķis ir sniegt valsts finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu neatliekamai glābšanai, kā arī restaurācijai un izpētei.

 

Uz valsts finansējumu izpētei var pretendēt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, savukārt finansējumu neatliekamai glābšanai un restaurācijai piešķir to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.


Programmas ietvaros pieejamais finansējums un papildinformācija
 
 
 Vairāk»

kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 2015 ietvaros pirmie objekti saņem finansējumu

Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 2015. gadam ietvaros pirmie nosacījumus izpildījušie objekti saņēmuši  finansējumu līgumā paredzēto darbu veikšanai.

Programmas mērķis ir sniegt valsts finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu neatliekamai glābšanai, kā arī restaurācijai un izpētei. Inspekcija atgādina, ka uz valsts finansējumu izpētei var pretendēt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, savukārt finansējumu neatliekamai glābšanai un restaurācijai piešķir to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, kā arī kultūras piemineklim nepieciešamu pārdomātu un nesasteigtu rīcību, nolūkā darbus paveikt līdz gada beigām, finansējuma pieteikumus lūdzam iesniegt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim. 

 

2015.gadā finansējumu saņēmušo objektu saraksts

 

izmaiņas Inspekcijas klientu servisa darba laikos no šī gada 14.septembra

 

Klientu apkalpošanas centrs

 

Pirmdien                                       10:00-18.00

Otrdien, trešdien, ceturtdien           10:00-15:00

Piektdien                                      10:00-14:00

 

Pieminekļu dokumentācijas centra lasītava

 

Piektdien                                      10:00-14:00

 

Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas mākslas priekšmetu eksperti

 

Pirmdien                                       10:00-17:00

Otrdien                                         10:00-14:00

Ceturtdien                                    10:00-14:00

 

 

 

          par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli "ūdenstornis" alīses 4, rīgā

Ņemot vērā, ka Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Rīgas ūdens" bija izsludinājis izsoli objektam - ūdenstornis Rīgā, Alīses ielā 4, kā arī daudzu sabiedrības pārstāvju interesi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija skaidro objekta attīstības iespējas, pielāgojot objektu jaunai, no sākotnējās atšķirīgai funkcijai.

 


 Vairāk»

konference "kultūras mantojuma , mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība"

 

 

KONFERENCES KONCEPCIJA LATVIEŠU VALODĀ ŠEIT

KONFERENCES KONCEPCIJA ANGĻU VALODĀ ŠEIT

 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 12.un 13. martā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Republikas Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" atbalstu rīko starptautisku konferenci "Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība".


 

 Vairāk»

VKPAI ar kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu pārveidojumiem saistītās būvniecības dokumentācijas izvērtēšanas un atļauju iesniegšanas kārtība

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija strādā ar mērķi veidot un attīstīt sabiedrībai ērtu, profesionālu kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu, kas saskaņā ar ar starptautiski atzītiem principiem palīdz kultūras pieminekļu saimniekiem un lietotājiem kvalitatīvā vērtību saglabāšanā, novērš kultūrvēsturisko vērtību degradējošas aktivitātes, lai Latvijas kultūrvēsturiskās vides vērtīgākā daļa būtu vietējās sabiedrības izprasta, novērtēta un aizsargāta kvalitatīvas dzīves telpas sastāvdaļa, kas palīdz radīt noturīgu izaugsmi.

Nolūkā samazināt administratīvo slogu kultūras pieminekļu apsaimniekotājiem, vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvu un jēgpilnu lēmumu pieņemšanu , Inspekcija ir mainījusi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu būvniecības ieceru izvērtēšanas kārtību.

 

 

 Izdrukāt materiālu iespējams šeit

RIETUMU BANKAS LABDARĪBAS FONDS SADARBĪBĀ AR VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJU IZSLUDINA JAUNU PROJEKTU KONKURSU "lATVIJAS SAKRĀLAIS MANTOJUMS"

Pieteikumu konkursam var iesniegt RBLF mājas lapā www.rblf.lv no 20.marta līdz 19.aprīlim.

 

Konkurss tiek rīkots jau ceturto gadu pēc kārtas. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.projektu konkurss sniedz visu konfesiju pārstāvjiem vienādu un līdzvērtīgu iespēju atjaunot svarīgus kultūrvēsturiskos objektus, kas ir nozīmīgi gan garīgās kultūras uzturēšanas ziņā un arhitektūras pieminekļu uzturēšanas ziņā.

Atbalsta  saņemšanai var pieteikties jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējās nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi.

 


 Vairāk»

latgalē masveidīgi izpostīti arheoloģiskie senkapi. postījumu nodarītie zaudējumi ir neizmērojami

2015.gadā Valsts kultūras  pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa ir konstatējusi plaša apjoma arheoloģisko pieminekļu postījumus.To rezultātā sešos Latvijas vēsturei nozīmīgos seno latgaļu kapulaukos izpostītas vairāk kā 600 senās apbedījuma vietas - senkapu uzkalniņi. Izpostīti valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi - Daņilovkas senkapi I, II, Loginu senkapi (Viļakas novadā), Rikopoles senkapi Kara kapi, Batņu senkapi Rēzeknes novadā, Ciblas (Djatlovkas) senkapi Ciblas novadā un Bataru senkapi Ludzas novadā. Inspekcijas rīcībā ir informācija vēl par līdzīgiem postījumiem arī citos arheoloģiskajos pieminekļos, kur vistuvākajā laikā notiks situācijas apsekošana.  Vairāk»

  "eiropas kultūras mantojuma dienas 2015"

 

 Eiropas kultūras mantojuma dienu (Mantojuma dienas) mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, rīkojot īpašus pasākumus kultūras mantojuma objektos.Mantojuma dienas ir kļuvušas par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem kultūras mantojuma jomā Eiropā. Latvija Mantojuma dienu pasākumos piedalās kopš 1995.gada, kad pievērsa uzmanību koka mantojumam.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Inspekcija) pateicas par izveidojušos sadarbību ar pašvaldībām un objektu īpašniekiem, rīkojot Mantojuma dienas un aicina jūs pieteikt objektus un iesaistīties 2015.gada pasākumu rīkošanā.

 

 

 Vairāk»

              par raiņa kapa pieminekli                   

 Inspekcijas Rīgas reģionālā nodaļa informē, ka 27.aprīlī tika veikta valsts nozīmes mākslas pieminekļa - Kapa piemineklis Rainim (valsts aizsardzības Nr.6969) Rīgā, Raiņa kapos tīrīšana.

 

 

Piemineklis - no sarkana Somijas granīta cirsta alegoriska jaunekļa skulptūra ar simbolisku nosaukumu "Ģēnija pamošanās" - uzstādīts 1935.gadā (tēlnieks Kārlis Zemdega).

 

Jau 2014.gada pavasarī atsevišķi kultūras darbinieki vērsa uzmanību uz to, ka Raiņa kapa piemineklim nepieciešama steidzama aprūpe.Diemžēl Rīgas kapsētu pārvalde, kas atbildīga arī par Raiņa kapu un tajos esošo pieminekļa uzturēšanu kārtībā, aizbildinoties ar līdzekļu un speciālistu trūkumu, aprūpi neveica. Šogad aprīļa vidū pēc inspekcijas iniciatīvas tika panākta vienošanās, ka pieminekļa tīrīšanā, balstoties uz savu pieredzi līdzīga materiāla objektu apkopē un tehniskajām iespējām, palīdzēs Rīgas pieminekļu aģentūra. Jācer, ka šī iniciatīva sekmēs arī ātrāku 1932.gadā atklātās pieminekli ietverošās šūnakmens kolonādes (arhitekts Pēteris Ārends) konservācijas darbu uzsākšanu.

 

Vēlreiz izsakām pateicību Guntim Gailītim, Ivo Graudumam un Rīgas Pieminekļu aģentūras pieaicinātajiem jaunajiem speciālistiem, kuri veica praktisko skulptūras attīrīšanu.

 

 

 

 

rīgas mūsdienu arhitektūrai veltīta izstāde "9 rīgas stāvokļi/9conditions of riga"pārstāvēs latviju tallinas arhitektūras biennālē tab15

           

 

 Rīgas mūsdienu arhitektūrai veltītās izstādes  atklāšana notiks 8.oktobrī Telliskivi Creative City Sarkanajā zālē (Punane Sall), Telliskivi 60A, korpusā 2C, Tallinā un apskatāma būs no 9.oktobra līdz 29.oktobrim. 

 

Rīgas mūsdienu arhitektūrai veltīta izstāde "9 Rīgas stāvokļi: pilsētas reģenerācija un transformācijas - pilsētvide un arhitektūra" kā daļa no Eiropas Centrālās Bankas Eiropas Kultūras Dienu oficiālās programmas pirmoreiz tika izstādīta 2013.gadā Gētes Universitātē Frankfurtē pie Mainas (Vācijā). 2015.gadā šī izstāde ceļo uz Tallinu (Igaunijā), lai ņemtu dalību Tallinas Arhitektūras Biennālē.

 

Izstāde "9 Rīgas stāvokļi" atsaucas uz šī gada Tallinas Arhitektūras Biennāles tēmu "Self Driven Cities", uzdodot jautājumu: vai un kā paši pilsētas iedzīvotāji (self) var uzturēt , ietekmēt un virzīt (drive) pilsētas un pilsētvides (city) attīstības politiku?

 

Savukārt 17.septembrī izstādes ietvaros Tallinā notiks seminārs, veltīts Rīgas un Tallinas arhitektūras mantojuma transformācijām "Arhitektūra kā dialogs. Jaunas pieejas arhitektūras mantojuma pārveidošanā Rīgā un Tallinā". Seminārā uzmanība tiks pievērsta arhitektūrai, kas ir radusies īpašos apstākļos, dažādu normatīvu un ierobežojumu ietekmē, ekonomiska, sociāla, kultūras un politiska dialoga rezultātā.

 

Vairāk par izstādi un semināru

Fotogrāfiju autors: A.Siliņš